06-09-2010

Wrześniowe zmiany w ofertach banków

Początek września rozpoczyna się kilkoma zmianami w produktach kredytowych banków.

 

Od 6 września kilka banków wprowadza w życie zmiany w proponowanych ofertach kredytowych.

Lukas Bank proponuje swoje produkty z prowizją równą 0%.

Eurobank obniża marże dla kredytów mieszkaniowych oraz kredytów w programie "Rodzina na Swoim". Podstawowa siatka marż została obniżona o 0,2%. Dodatkowo marże można obniżyć na kilka sposobów: założenie konta internetowego (powoduje obniżkę o 0,2%), otwarcie lokaty terminowej na 12 miesięcy lub zakup i posiadanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych z oferty banku przez okres minimum 12 miesięcy (łącznie na kwotę 10 tys. złotych)- wówczas obniżka marży wynosi 0,1%. W procesie crossellingu próg marży, poniżej którego nie następują dalsze obniżki został ustalony na poziomie 1,3%.

Deutsche Bank wprowadza zmiany do oferty cenowej i dotyczą one wszystkich nowo składanych wniosków. Wprowadzona została obniżka marży o 0,2% za skorzystanie przez klienta z karty kredytowej. Pozostaje promocja z prowizją 0%, jednakże w tym przypadku wzrasta marża o 0,2% w stosunku do oferty z prowizją standardową. Niezależnie od wybranej oferty i zastosowanych obniżek marża nie może być niższa niż 1,2% dla PLN i 1,4% dla EUR.

Michał Udałowski