10-09-2010

Rynek mieszkaniowy w Polsce

Najnowsze dane dotyczące tendencji zakupu i cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.

Z ostatnio przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej na zakup nieruchomości decydują się osoby w wieku od 21 do 30 lat. Więcej niż połowa kupujących to kobiety. Około 35% potencjalnych kupujących to osoby samotne. Młode małżeństwa i pary planujące w najbliższym czasie wstąpić w związek małżeński stanowią prawie 37% zainteresowanych zakupem własnego lokum. Częściej na zakup decydują się osoby bezdzietne i te, które nie planują potomstwa w najbliższej przyszłości. Domy cieszą się zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem niż mieszkania. Wielkość najczęściej nabywanych nieruchomości mieści się w przedziale 50- 60 metrów kwadratowych powierzchni.

Analizując średnie ceny mieszkań sprzedawanych w Polsce można zauważyć lekki spadek wartości metra kwadratowego, który na koniec sierpnia ukształtował się na poziomie 6 975 złotych. W siedmiu głównych miastach Polski średnia jest standardowo wyższa od krajowej i wynosi 7 512 złotych za m2 i jest niższa niż na koniec lipca o 0,8%. W nadchodzących miesiącach oczekiwane jest znaczne ożywienia na rynku mieszkań. Pozytywnie na ruch w sprzedaży wpłynie proces liczniejszego wprowadzania ofert deweloperów z kończonych własnie inwestycji. Obecnie deweloperzy rozpoczynają realizację tańszych projektów, plasujących się w najpopularniejszym segmencie mieszkań średniej wielkości 2- 3 pokojowych.

Jesień zwyczajowo jest okresem największej aktywności kupujących na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Niewątpliwie pozytywny wpływ na ruch będzie miała walka banków na oferty kredytów hipotecznych.

Michał Udałowski