15-12-2010

Podsumowanie roku jubileuszowego bankowości detalicznej Kredyt Banku

Kredyt Bank w ciągu ostatnich 12 miesięcy zanotował wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych o ponad 80%. Dynamika sprzedaży produktów inwestycyjnych wyniosła 157%. Bank wprowadził zmiany w ofercie kont osobistych, uprościł procedury i procesy.

 

Według prognoz, KB sprzeda w 2010 roku kredyty mieszkaniowe na kwotę 2,45 mld zł, wobec 1,35 mld zł w roku ubiegłym.

- Wzrost sprzedaży kredytów o 81% w ciągu roku, to dobry wynik dla naszego sztandarowego produktu. Znaczący wpływ na ten rezultat miała kampania marketingowa przeprowadzona wiosną. W jej trakcie  promowana była także nowa oferta ubezpieczeń powiązanych z kredytami hipotecznymi: na życie oraz od utraty pracy. Od maja do lipca nasz udział w miesięcznej sprzedaży na rynku osiągnął poziom nawet 9-10% – powiedział Gert Rammeloo, Wiceprezes Zarządu Banku.

Bank przeprowadził cztery sezonowe akcje promocyjne wspierające kredyt gotówkowy, którego sprzedaż do końca roku powinna wynieść 840 mln zł. 45% sprzedanych kredytów gotówkowych to kredyty z ubezpieczeniem na życie. W październiku rozszerzono ofertę o ubezpieczenia majątkowe, assistance medyczny i ubezpieczenie od utraty pracy.

Od początku roku depozyty klientów indywidualnych w banku wzrosły o ponad 1,2 mld zł zaś sprzedaż produktów inwestycyjnych przekroczyła kwotę 2,5 mld zł brutto. Wzrost depozytów jest rezultatem atrakcyjnej oferty Kont Oszczędnościowych w PLN  - ich liczba wzrosła w bieżącym roku o ponad 111 tys. sztuk. W trakcie wiosennej kampanii depozytowej, która promowała lokatę progresywną sprzedaż osiągnęła 1 069 mln zł.

- Jesienią przeprowadziliśmy drugą kampanię depozytową, która była jednocześnie kontynuacją akcji wspierających okrągły jubileusz, jaki obchodził w tym roku Kredyt Bank. Szacujemy, że ta promocja Konta Oszczędnościowego wpłynie na zwiększenie naszej bazy depozytowej o około 600 mln zł – uważa Tomasz Molenda, Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej Kredyt Banku.

W listopadzie bank wprowadził profilowane konta osobiste dla klientów indywidualnych, które dają możliwość skorzystania z kilkunastu produktów i usług w ramach jednej ceny. Profile zostały stworzone we współpracy z klientami i są dopasowane do ich rzeczywistych potrzeb i wymagań. Ponadto Bank wprowadził jedną umowę ramową, zamiast dotychczasowych kilku. Nowy proces otwarcia konta trwa tylko 10 minut. Wraz ze zmianą wzoru umowy ramowej uproszczono i skrócono proces dostarczania karty i PIN- u. Klient otrzymuje PIN do karty sms-em.

W 2010 roku bank zaoferował klientom 15 subskrypcji funduszy zamkniętych KBC TFI, 6 programów inwestycyjnych TUnŻ WARTA oraz 11 lokat strukturyzowanych opartych o kurs EUR/PLN. Dzięki udanym subskrypcjom Kredyt Bank umacnia swoją pozycję lidera w oferowaniu produktów z ochroną kapitału.

- 5 z 7 lokat strukturyzowanych zaoferowanych naszym klientom w tym roku osiągnęło zysk powyżej 8%, a udział Kredyt Banku w rynku osiągnął 23%. To dobry wynik i potwierdzenie zarówno dla naszych klientów jak i dla nas, że nasza oferta może śmiało konkurować z największymi graczami. -  powiedział T. Molenda.

źródło: Kredyt Bank