21-07-2011

"Marża jak marzenie" w Deutsche Banku

21 lipca rozpoczyna się okres promocyjny dla kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Deutsche Bank PBC S.A.

 

Promocja dotyczy kredytów mieszkaniowych oraz kredytów preferencyjnych udzielanych w ramach Rodziny na Swoim oferowanych w ramach Nowej Hipoteki oraz Standardowej Hipoteki. Powyższe kredyty powinny spełniać kilka warunków, np. być na kwotę nie mniejszą niż 80 tysięcy złotych (lub równowartość w euro) i być przeznaczone na zakup na rynku pierwotnym.

Dla klientów, którzy otrzymają kredyt w ramach promocji bank w okresie pierwszych 12 miesięcy od wypłaty kredytu (lub pierwszej jego transzy) obniży marżę o 0,5%, niezależnie od poziomu LTV. Pozostałe warunki kredytu nie ulegają zmianie.

Okres obowiązywania "Marży jak marzenie" to 21.07.2011 - 31.12.2011.

Maciej Woźniak