21-02-2012

W co inwestowali Klienci w styczniu?

Fundusze akcji, rynku pienieżnego, czy moze jednak fundusze zrówznoważone? Czyli jak inwestowali Klienci AEGON w miesiącu styczniu.

 

Fundusze akcji - 37 %

Fundusze rynku pieniężnego - 26 %

Fundusze gwarantowane - 10 %

Fundusze obligacji - 10 %

Fundusze stabilnego wzrostu - 6 %

undusze zrównoważone - 4 %

Inne - 7 %