Inwestycje Alternatywne

Inwestycje alternatywne to możliwość lokowania kapitału w niepowiązane z rynkiem akcji klasy aktywów. Taką możliwośc dają inwestowanie w:

  • Whisky
  • Wino
  • Ziemię

Całość procesu inwestycyjnego prowadzona jest na zlecenie klienta przez ekspertów (organizatorów) współpracujących z naszym partnerem Wealth Solutions S.A.

Kontakt