Inwestycje w Wino

Portfel indywidualny Wino

Inwestycje w wino polegają na fizycznym nabywaniu skrzynek wina, które następnie przechowywane są w profesjonalnych warunkach do momentu sprzedaży.

Portfel indywidualny Wino opiera się na winach bordoskich z najlepszych roczników ostatnich trzech dekad. Zarządzający kierując się opiniami krytyków winnych oraz własnym doświadczeniem wybiera do portfela wina wysoko cenione, z dużym potencjałem wzrostu, charakteryzujące się długim okresem starzenia. Ograniczona podaż i rosnące zainteresowanie ze strony konsumentów i kolekcjonerów przekładają się na stabilny wzrost cen zakupionych trunków.

Dlaczego warto zainwestować w Portfel indywidualny Wino?

Jest to:
Kontakt