Inwestycje w Ziemię

Inwestycje ziemskie.

W ramach Inwestycji Ziemskich, za pozyskane od inwestorów środki, kupuowane są nieruchomości rolne w atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych lokalizacjach. Dzięki zmianie przeznaczenia oraz podziałowi na mniejsze działki budowlane uzyskujemy nawet kilkukrotny wzrost ich wartości. Proces ten zajmuje ok. 3 – 4 lata, a po jego zakończeniu nieruchomości sprzedawane są klientom indywidualnym lub instytucjonalnym z przeznaczeniem pod budowę domów.

Realizując strategię „kup tani hektar, sprzedaj drogi metr”, osiągamy skokowy wzrost wartości ziemi i wysoką stopę zwrotu z inwestycji.

Dlaczego Inwestycje Ziemskie?

  • Szacowana stopa zwrotu na poziomie kilkudziesięciu procent rocznie po uwzględnieniu kosztów i opłat. Skokowy wzrost wartości nieruchomości dzięki zmianie przeznaczenia, podziałowi i uzbrojeniu w media.
  • Inwestycja w realne nieruchomości zabezpieczone notarialnym aktem własności, zdecydowanie bardziej odporne na wahania koniunkturalne niż inwestycje w instrumenty finansowe.
  • Dywersyfikacja ryzyka – przy wkładzie 100 tys. zł inwestor staje się współwłaścicielem wielu nieruchomości, których łączna wartość może osiągnąć poziom kilku milionów złotych.
  • Wykorzystanie efektu skali – dzięki zakupowi dużych areałów ziemi rolnej i dysponowaniu gotówką uzyskujemy niższe ceny metra kwadratowego gruntu.
Projekt zarządzany przez zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w inwestowaniu w niezabudowane nieruchomości gruntowe.
Kontakt