Regulamin serwisu

§1

Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych przekazywane do Horizon Financial przez Użytkowników korzystających z serwisu, są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§2

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest właściciel Serwisu, Horizon Financial sp. z o.o.

§3

Przetwarzanie danych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody na takie działanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

§4

Dane osobowe Użytkownika pozostają jego własnością jednakże przesłanie ich do Horizon Financial jest równoznaczne z udzieleniem Horizon Financial zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych.

§5

Przez wypełnienie formularza kontaktu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Horizon Financial swoich danych osobowych do celów związanych z obsługą klienta oraz świadczeniem usług przez naszą firmę, a w szczególności na:

§6

Każdy Użytkownik wypełniający formularz kontaktowy Horizon Financial przekazuje swoje dane dobrowolnie, a także przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści przechowywanych danych oraz prawo ich poprawienia oraz usunięcia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)